Monday, July 7, 2008

orkut scraps

મન મરણ પહેલા મરી જાય તો કહેવાય નહીં
વેદના કામ કરી જાય તો કહેવાય નહીં

આંખથી અશ્રુ ખરી જાય તો કહેવાય નહીં
ધૈર્ય પર પાણી ફરી જાય તો કહેવાય નહીં

મે આપ્યો છે તમારો સાથ..... મિત્રતા માટે...!
આ શું તમે એક સ્કેપ પણ લખતા નથી...મિત્રતા માટે...!

No comments: